Weeshuis

Bezoek een weeshuis en zie hoe de kinderen daar leven en worden geholpen een betere toekomst te krijgen.

U kunt een weeshuis bezoeken, waar u ziet hoe de kansarme weeskinderen leven en wat er onder andere door vrijwilligers wordt gedaan om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of te veranderen.

In Tanzania heerst helaas een grote armoede. Een substantieel deel van de mensen leeft op of onder de armoedegrens. Veel gezinnen  kunnen maandelijks nauwelijks rondkomen van een gemiddeld inkomen van vijfentwintig euro per maand. Dit inkomen is nauwelijks toereikend om onder andere huur, voedsel en school te bekostigen.Wezen

Veel moeders moeten het alleen zien te rooien. Vaders hebben hun gezinnen de rug toegekeerd of zijn overleden. Om die reden zijn er veel grootouders die verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van de kleinkinderen omdat moeders hun kinderen in de steek hebben gelaten. Deze moeders zijn niet in staat om de zorg voor hun kinderen op zich te nemen of ze zijn overleden. De andere familieleden hebben meestal niet voldoende inkomen om voor deze kinderen te zorgen.

In het weeshuis worden deze kinderen geholpen om financieel onafhankelijk te worden om de armoede terug te dringen en hun kansen op een betere toekomst te verbeteren door het geven van onderwijs.